Är du ostörd, störd eller förstörd?

Några informationsstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö står bakom webbplatsen Vi är störda. De upptäckte själva hur störda de var av informationsöverflödet och ville öka medvetenheten om fenomenet informationsöverflöd och dess konsekvenser hos andra, samt försöka ge hjälp till självhjälp. De menar på att tillgängligheten har blivit en naturlig del i våra liv, men vi ska inte sluta vara störda utan istället lära oss hantera det.

Ungdomar är vana vid att bli störda 24 timmar om dygnet. Facebook och Twitter, mobiltelefoner med WhatsApp, Viber och andra interaktiva nätverk stör dem, men ger dem också möjligheten att ständigt störa andra människor. Därför är det viktigt att kunna hantera det, så att det inte leder till informationsstress. På viarstorda.se finns intressanta fakta och tips på hur man kan undvika detta.

Lämna en kommentar